Дан кукуруза

У селу Велико Крчмаре на огледној њиви домаћина Мирољуба Павловића одржан је Дан поља кукуруза који организује Пољопривредна саветодавна стручна служба из Крагујевца.