У најави решење великог еколошког проблема

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одлаже 200 тона отпада, требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада.

Санација депоније у Јовановцу

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одложи 200 тона отпада, у следеће три године требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада, чиме ће пет општина привремено […]

Замена контејнера и канти

На територији Града Крагујевца у току је замена контејнера и канти за одлагање смећа. Према утврђеном распореду са месним заједницама, у наредних месец дана, на подручју централне и периферних градских зона биће дистрибуирано 2000 контејнера […]