Нови програм одвожења смећа

У циљу унапређења квалитета комуналних услуга локална самоуправа и ЈКП “Шумадија” у сарадњи са представницима Савета месних заједница започели су рад на изради новог програма прикупљања и одвожења смећа.