Решавање проблема управљања отпадом у Шумадији

Јавно комунално предузеће „Букуља“ набавила је четири нова смећара, чиме ће побољшати хигијену и чистоћу у општини Аранђеловац, а посебно у сеоским месним заједницама.