Бесплатан превоз запослених у установама здравствене и социјалне заштите

Градско веће града Крагујевца донело је Одлуку о организовању превоза путника у друмском саобраћају ради реализације радних задатака запослених у здравственој и социјалној заштити у време ванредног стања.