„Градске тржнице“ спремне за исплату отпремнина

Градско веће сагласило се са Одлуком Јавно-комуналног предузећа „Градске тржнице“ о краткорочном кредитном задуживању у износу од 2 милиона динара са роком повраћаја средстава од шест месеци.

Рационализација у Градској управи

Надзорни одбори јавних предузећа и скупштине привредних друштава, чији је оснивач град Крагујевац, у циљу рационализације запослених до краја текуће године, треба да донесу одлуку о исплати стимулативних отпремнина у износу од 36.000 динара за […]