Другачији приступ проблему породичног насиља

После годину дана примене пројекта „Стандаризација програма рада са починиоцима насиља у породици са одговарајућом подршком жртвама“ одржана је завршна конференција на којој су резимирани резултати програма, који коренито мења приступ проблему породичног насиља, односно […]