Подстицаји за пољопривредну производњу

За подстицај пољопривредне производње и побољшање квалитета пољопривредних производа из градске касе, на име бесповратних средстава, издвојено је 25 милиона динара.

Позив пољопривредницима за подстицајна бесповратна средства

За подстицај пољопривредној производњи и побољшању квалитета производа из градске касе је на име бесповратних средстава издвојено 25 милиона динара.