Позитивна пракса Данске за побољшање запошљивости младих

На дебати под називом „Нове могућности за достојанствен рад младих“, представљена је студија о стању и перспективама политике запошљивости у Републици Србији.