Данас истиче рок за плаћање треће рате дугованог пореза

За фирме које су оствариле право на одлагање плаћања дугованих пореза и доприноса у складу са Уредбом о ублажавању последица штета изазваних пандемијом, рок за уплату треће рате истиче данас, саопштила је Пореска управа.

Позив суграђанима да поднесу измењене пореске пријаве за своје помоћне објекте

Почетком године измењен је Закон о порезима на имовину, а једна од новина односи се на то да грађани и фирме плаћају одвојено порез за помоћне објекте.

Одржан састанак фриленсера у Крагујевцу

Након Новог Сада и Ниша, Удружење радника на интернету организовало је састанак у Крагујевцу, на коме се говорило о предлогу државе за опорезивање фриленсера, али и разматрали даљи кораци.

Рок за уплату првог квартала пореза на имовину 17. фебруар

Рок за плаћање пореза на имовину физичких лица за први квартал годишњег пореза на имовину истиче 17. фебруара.

Прва рата одложеног пореског дуга 10. фебруара

Сви који су се прошле године определили за петомесечно одлагање плаћања пореза и доприноса, добили су од Пореске управе обавештење да отплата почиње 10. фебруара, уз поделу дуга на 24 рате.

Прва рата одложеног плаћања пореза у фебруару

Пореска управа Србије је саопштила да прва рата одложеног плаћања дугованог пореза и доприноса правних лица, предузетника и пољопривредника доспева на наплату 10. фебруара идуће године.