Предаја захтева за паушално опорезивање до 31. октобра

Пореска управа подсећа предузетнике, који су у текућој години порез на приходе од самосталне делатности плаћали на опорезиву добит, да захтев за паушално опорезивање за 2024. могу поднети до 31. октобра.

Наплата пореза у Крагујевцу за 20 одсто већа у односу на прошлу годину

Градска пореска управа је по основу пореза на имовину забележила 100 одсто увећане приходе у односу на 2017. годину и 20 одсто више у односу на приходе из прошле године.

Истиче рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал

Градска пореска управа обавештава грађане Крагујевца да рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал годишњег пореза за физичка и правна лица и предузетнике, за 2023. годину, истиче 14. aвгуста.

Пореске пријаве за самоопорезивање и припадајуће доприносе у електронској форми

Порески обвезници могу од јула у електронској форми да подносе пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално.

Боља наплата пореза у Крагујевцу

Градска пореска управа је до сада по основу јавних прихода прикупила око 720 милиона динара, што говори да ће у овој години са наплатом пореза бити премашени резултати из претходне.