Истиче рок за уплату пете рате дугованог пореза

Рок за уплату пете рате пореза и доприноса за све који су остварили право на одлагање тог плаћања, а у складу са уредбом за ублажавања економских последица ковида 19, истиче данас.

Рок за уплату пореза на имовину за други квартал – 17. мај

Рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину за пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица је 17. мај.

Рок фирмама за пријаву за мајску помоћ истиче 5. маја

Фирме које су прихватиле да примају новчану помоћ државе ради ублажавања последица пандемије треба да до 5. маја поднесу појединачне пореске пријаве о порезима и доприносима за март, као и посебне изјаве на порталу Пореске […]