Градска пореска управа послала опомене дужницима, ускоро стижу и пореска решења

На адресе пореских обвезника који су закључно са 1. априлом ове године на име неплаћеног пореза на имовину дуговали више од 1.000 динара, из локалне пореске администрације послато је 46.000 опомена.

Истиче рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал

Градска пореска управа обавештава грађане Крагујевца да рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал годишњег пореза за физичка и правна лица и предузетнике, за 2023. годину, истиче 14. aвгуста.

Рок за плаћање накнаде за еко таксу истиче 31. јула

Градска пореска управа града Крагујевца обавештава предузетнике и правна лица, који су обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, да 31. јула истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2023. годину.

Обавештење за обвезнике локалне комуналне таксе

Градска пореска управа позива све обвезнике локалне комуналне таксе да електронским путем, или попуњавањем пореске пријаве на Обрасцу ППЛКТ-Ф, (који је јавно доступан на сајту града Крагујевца), поднесу пријаву за локалну комуналну таксу за истицање […]