Да ли се примењује правилник за трговце?

Иако је Закон о примени правилника за трговце на снази од 2011. године, пракса је показала да није примењиван.