Нови правилник о класификацији јаја – шта значе ознаке на амбалажи?

На пијацама и у трговинским ланцима у продаји су јаја која се годинама класификују у седам класа. Класификација ове важне животне намирнице условљава и цену производа.