Министарство пољопривреде донело правилник за остваривања права на подстицаје

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је правилник којим прописује врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности у сфери управљања ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.

Донет Правилник о суфинансирању дела трошкова за мере енергетске транзиције

На основу Одлуке о финансијској подршци у домаћинствима у процесу енергетске ефикасности, Градско веће је донело Правилник о суфинансирању дела трошкова за реализацију мера енергетске транзиције.

Безбедан рад запослених који раде од куће ради спречавања ширења Ковида

Због епидемије коронавирусом и све чешћег упућивања запослених на рад од куће, као и због непостојања посебног прописа који уређује материју безбедности и здравља на раду од куће, Удружење за безбедност и здравље на раду […]

Од данас нови правилник за послодавце и запослене

Министарство за рад донело је правилник за послодавце и запослене са превентивним мерама за спречавање ширења епидемије корона вируса, који је данас ступио на снагу.

Правилник са превентивним мерама за послодавце и запослене ступа на снагу 11. јула

Министарство за рад донело је правилник за послодавце и запослене са превентивним мерама за спречавање ширења епидемије корона вируса, који ће ступити на снагу 11. јула.

У случају уједа пса, захтеви за накнаду штете – правобранилаштву

У случају уједа пса или мачке луталице, грађани Крагујевца писани захтев за накнаду штете могу да поднесу Градском правобранилаштву.

Правилник за накнаду штете услед уједа паса

Градско веће донело је Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решење спорова за накнаду штете настале услед уједа паса или мачака луталица.