“Практична менаџерска знања и вештине”

Интерна обука за запослене у Градској управи у Крагујевцу почела је под називом “Практична менаџерска знања и вештине”.