Трошкови боравка детета у Приватној предшколској установи се не надокнађују током прекида рада

Градско веће донело је одлуку којом је утврђено да се трошкови боравка детета у Приватној предшколској установи не надокнађују за дане викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају нерадно, […]