Приплодна јагњад из фонда робних резерви стигла у сеоска домаћинства

Из фонда робних резерви у селима Шумадије, до краја овог месеца, приплодна јагњад биће поверена на чување заинтересованим сточарима који имају регистрована сеоска газдинства и пребивалиште на територији града Крагујевца.

Јавни позив за чување приплодне јагњади

Власницима регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца пружена је могућност учешћа на јавном позиву за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви.