Ревитализација старе индустријске зоне уз помоћ ЕУ

Шеф сектора за управљање пројектима Делегације Европске уније Штефен Худолин заједно са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем посетио завршен пројекат пословне инфраструктуре у старој индустријској зони.