Пројекат санације језера Бубањ

Пројектом Уређења језера Бубањ са санацијом и ревитализацијом језерског екосистема, предвиђене су и мере обнове аквастичног екосистема и елемената приобалне вегетације.