Заједно за здравији и уреднији живот Рома у Корману

За реализацију пројекта Заједно за здравији и уреднији живот Рома у Корману – Удружења Интегративни глобал центар, Влада Швајцарске кроз програм Swiss Pro одобрила је више од 12 хиљада евра.

Вакцинисани Роми у насељу Лицика

У циљу бржег и ефикаснијег процеса омасовљења имунизације, у насељу Лицика вакцинисани су припадници ромске националности.

Посао за 35 Рома од априла до августа

Незапослени Роми и Ромкиње имају прилику да се пријаве за радно ангажовање, у периоду од априла до августа, у оквиру пројекта који реализује Град Крагујевац уз подршку Владе Републике Србије и међународних организација.

Превенција осипања ромских ученика из обавезног система образовања

Превенција дискриминације и осипања ромске деце из основног образовног система у доба пандемије корона вируса, оснаживање ромских породица са децом, као и помоћ у дигиталном описмењавању и  техничкој опреми за праћење наставе на даљину, резултати […]