Крагујевац део споразума о радном ангажовању Рома

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог потписали су споразуме о сарадњи са осам институција, у циљу стварања услова за радно ангажовање припадника ромске националне мањине, […]

Социјална инклузија Рома и Ромкиња

Крагујевац је један од 20 градова и општина у Србији изабраних на јавном позиву за учешће у програму подстицања запошљавања високо образованих Рома и Ромкиња у једницама локалних самоуправа.

У систем социјалне инклузије успешно укључено 50 младих Рома и Ромкиња са територије Крагујевца

Запошљавање Рома и Ромкиња и других маргинализованих група, као и могућности и активности града Крагујевца по питању едукације и информисања послодаваца, биле су теме радног састанка са представницима Фондације за образовање Рома, Националне службе за […]