Нови режим рада Саветовалишта за младе од септембра

Последњих година све је већи број тинејџера у Крагујевцу који посећују Саветовалиште за младе, које функционише у склопу превентивне Службе за здравствену заштиту школске деце.

Саветовалише за младе посећује велики број тинејџера

Последњих година све је већи број тинерјџера у Крагујевцу који посећују Саветовалиште за младе, које функционише у склопу превентиве Службе за здравствену заштиту школске деце.

У Книћу отворено Саветовалиште за младе

У општини Кнић, отворено је “Саветовалиште за младе”, које има за циљ да упозна младе са битним карактеристикама развоја у младалачком периоду, тешкоћама и проблемима које се јављају, као и са начинима избегавања и савладавање […]