Запошљавање рањивих група

Запошљавање припадника рањивих група кроз локална партнерства, циљ је пројекта који ће град Крагујевац реализовати у сарадњи са Развојним бизнис центром.