Радници Фијата на плаћеном одсуству до 12. јуна

Запослени у фабрици Фијат-Крајслер аутомобили Србија биће на плаћеном одсуству до 12. јуна, а потом би њихови синдикални представници са пословодством требало да наставе консултације о судбини фабрике, која тренутно упошљава око 2.400 радника.