Вода на јавним чесмама у Дивостину и Теферичу безбедна за употребу

Резлтати најновијих анализа изворске воде на јавним чесмама, које је обавио Институт за јавно здравље, показују да је вода на чесмама у Дивостину и Теферичу исправна и безбедна за употребу.

Линија 26 Мале Пчелице – Теферич опет старом трасом

Излазећи у сусрет потребама житеља насеља „Бресница 3“, Градско веће донело је одлуку о измени трасе линије 26 Мале Пчелице (Старо село ) – Теферич (Викенд насеље ).