Скупштинa Србије o „Тијанином закону“

Скупштина Србије расправља о изменама и допунама Кривичног законика које обухватају увођење казне доживотног затвора за најтежа постојећа кривична дела, али и припремање убиства, као ново кривично дело.