Стручна трибина о наплати топлотне енергије

Наплата топлотне енергије по потрошњи, квалитет грејања, могућност избора, мерљивост потрошње и побољшање комуникације између топлана и крајњих купаца топлотне енергије биле су теме стручне трибине, која је одржана у Крагујевцу.