“Витезови опстанка”

У Основној школи “Ђура Јакшић”, почела је реализација пројекта под називом “Витезови опстанка”, намењен свој деци, али и деци Ромске популације, којој је потребна подршка у учењу како би успешно завршили разред и целокупно школовање. 

Проблеми реинтеграције повратника из ЕУ

Боравиште на територији града Крагујевца од почетка ове године добило је 37 повратника по основу Споразуму о реадмисији, док на решење свог статуса тренутно чека још десет лица.

Проблеми повратника из земаља ЕУ

У Србију већ пристижу грађани који су због прошлогодишњег најављеног исељавања из земаља Европске Уније у матичној држави наишли на бројне проблеме.