Наставак сарадње у области управљања људским ресурсима

Стална конференција градова и општина и Савет Европе потписали су Уговор о реализацији пројекта “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза”.

Кодекс понашања службеника и намештеника

Трећи састанак Мреже Сталне конференције градова и општина за управљање људским ресурсима у локалној самоуправи одржан је у Крагујевцу.