Алтернатива: Идејно решење за игралиште у насељу Аеродором

Изборна листа Слађан Ракић – Алтернатива – Крагујевачка иницијатива и Нова снага – Еко парк представила је идејно решење уређења игралишта у насељу Аеродром.