Из Фонда за заштиту животне средине 9,7 милиона динара

Највише новца, нешто преко три милиона динара из локалног Фонда за заштиту животне средине одобрено је за контролу квалитета ваздуха која подразумева систематско мерење емисије основних и специфичних загађујућих материја пореклом из стационираних извора и […]

Заштита животне средине – један од приоритета локалне управе

Фонд за заштиту животне средине града Крагујевца ове године располаже са око 40 милиона динара.