Форум за праћење примене Локалног антикорупцијског плана

Градско веће усвојило је извештај Комисије за избор чланова Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана.