Корекција цене грејања у Крагујевцу

Цена даљинског грејања ове зиме у Крагујевцу, према проценама стручњака, требало би да буке коригована, односно да за домаћинства буде виша, док би за пословне просторе требало да буде умањена.