Наплативост комуналних и других услуга у Крагујевцу задовољавајућа

Јавно стамбено предузеће Крагујевац поднело је 3.000 предлога јавним извршитељима за принудно извршење свих комуналних и других услуга који су у систему обједињене наплате.

Стручна пракса за информатичаре у ЈСП Крагујевац

Јавно стамбено предузеће Крагујевац и Академија струковних студија Шумадија потписали су уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Доступан е-Рачун у ЈСП Крагујевац

У циљу брже и једноставније доставе рачуна потрошачима, а ради уштеде новчаних средстава и очувања животне средине кроз уштеду паира, Јавно стамбено предузеће Крагујевац омогућило је грађанима пријаву за коришћење e-Рачуна.

Колико Крагујевчани редовно измирују обавезе према ЈСП Крагујевац?

Потраживања Јавног стамбеног предузећа Крагујевац за септембар месец ове године износе око 145 милиона динара, а досадашња наплативост рачуна иде и до 90 одсто.

ЈСП Крагујевац: Покренут поступак принудне наплате против готово 5.000 нередовних платиша

Јавно стамбено предузеће Крагујевац покренуло је поступак принудне наплате против готово 5.000 нередовних платиша.

До краја недеље одлука о наплати камате за кашњење априлских рачуна СОН-а

Априлски рачуни из система обједињене наплате, које су грађани очекивали крајем прошлог месеца, нису дистрибуирани на време из техничких разлога.

Принудна наплата за дуговања према ЈСП „Крагујевац“

Јавно стамбено предузеће ”Крагујевац” ће током овог месеца покренути поступак принудне наплате против корисника комуналних и других услуга који нису редовно измирили своје обавезе.