20. фебруара крећу утужења за комуналне услуге

Јавно стамбено предузеће Крагујевац најављује покретање извршних поступака принудне наплате заосталих дуговања за комуналне услуге према грађанима који нису измирили месечне обавезе.

ЈСП Крагујевац: Покренут поступак принудне наплате против готово 5.000 нередовних платиша

Јавно стамбено предузеће Крагујевац покренуло је поступак принудне наплате против готово 5.000 нередовних платиша.

Принудна наплата за дуговања према ЈСП „Крагујевац“

Јавно стамбено предузеће ”Крагујевац” ће током овог месеца покренути поступак принудне наплате против корисника комуналних и других услуга који нису редовно измирили своје обавезе.

ЈСП „Крагујевац“ покреће поспупак принудне наплате

Јавно стамбено предузеће “Крагујевац“ током овог месеца покреће поступак принудне наплате против корисника комуналних и других услуга који нису редовно измирили своје обавезе.