Јединствени тарифни систем у јавном превозу

Градско веће донело је одлуку да се укину досадашње зоне Б, Ц, Д, као и међузоне, тако да ће цео град бити јединствена зона А, рекао је Душан Обрадовић, директор Градске агенције за саобраћај. 

Уводи се јединствени тарифни систем у градском превозу

Градско веће је донело одлуку о утврђивању јединственог тарифног система у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца, чиме ће постојеће четири тарифне зоне, ради једноставности примене и контроле, као […]