ФМН уводи интегрисане студије медицине на енглеском језику

Факултет медицинских наука у Крагујевцу је у завршној фази процеса акредитације интегрисаних академиских студија на енглеском језику.