Безбедносна шетња за већу сигурност жена и девојчица у јавном простору

У окиру пројекта “Сигурност жена и девојчица у јавном простору“, у Крагујевцу је организована “Безбедносна шетња“.