Царинарница Крагујевац организује е-лицитацију робе

Заинтересовани за е-лицитацију трајно одузете робе, коју Царинарница Крагујевац организује 16. августа, могу да се пријаве преко сајта Управе царина Србије.