Проширене делатности Центра за стрна жита

Припајањем Центрa за рурални развој Центру за стрна жита проширене су његове делатности, па се ова установа, између осталог, бави и сточарством, воћарством, органском производњом, руралним развојем али и туризмом.