Покренут портал еКонсултације

Укључивање грађана, организација цивилног друштва, представника привреде и привредних удружења у процес доношења одлука органа јавне управе, требало би да постане правило, а не изузетак.