Факултет медицинских наука акредитовao студије на енглеском језику

Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу акредитован је за интегрисане академске студије Медицина на српском и енглеском језику.