Истраживање туристичког тржишта у циљу унапређења услуга

Побољшање рада туристичких организација у делу истраживања туристичког тржишта ради унапређења јавних услуга, основни је циљ пилот пројекта у којем учествује Градска туристичка организација Крагујевац.

Деценија рада Факултета за хотелијертсво и туризам

Факултет за хотелијертсво и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу ове године обележава деценију од оснивања.