Мој избор: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву право је место за све који желе квалитетно образовање у складу са савременим достигнућима и размишљају о будућности и могућностима које им образовање пружа.

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у емисији „Мој избор“

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву право је место за све који желе квалитетно образовање у складу са савременим достигнућима и размишљају о будућности и могућностима које им образовање пружа.