Геодетско снимање шахтова до 28. октобра

Геодетско снимање мреже шахтова, као предуслов пројектовања и реконструкције канализационе мреже ужег градског језгра, у оквиру реализације пројекта  „Чиста Србија“ траје од 25. до 28. октобра.