Вода безбедна за пиће на шест јавних чесама у Крагујевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са шест јавних чесама и то […]

Изворска вода безбедна за употребу на три јавне чесме

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да су од 11 анализираних узорака три исправна и безбедна за употребу и то на јавним чесамама у […]

Безбедна за употребу воде са чесама на Бубњу и у Дивостину

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом, на основу узорковања које је обавио Институт за јавно здравље,показали су да су од 11 анализираних узорака, два исправна и […]

Само један узорак воде са јавних чесми безбедан за употребу

На основу последњих резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесама које је обавио Институт за јавно здравље Крагујевац, од анализираних 11 узорака воде, само је узорак са чесме у Дивостину исправан и […]

Изворска вода безбедна за употребу на јавним чесмама на Бубњу и Белошевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са чесама у Белошевцу и Бубњу.

Само на две јавне чесме вода безбедна за употребу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да су од 10 анализираних узорака два исправна и безбедна за употребу и то из Дивостина и језера […]