Укључивање јавности у израду Програма заштите животне средине

У циљу укључивања шире јавности у процес израде Програма заштите животне средине, Удружење Екомар организовало је јавне консултације са заинтересованим грађанима.