Веће укључивање старијих жена у јавни и политички живот

Старије жене су занемарене у друштву, које не води довољно рачуна о њиховом положају и потребама, закључак је анализе истраживања о положају старијих жена у Србији и њиховој укључености у јавни и политички живот, које […]