У Крагујевцу се спроводе три програма из области заштитне животне средине

У Крагујевцу се спроводе три програма из области заштитне животне средине и сва три се односе на јавно здравље становништва.