Прикупљање комуналног отпада према плану

Екипе Јавно комуналног предузећа “Шумадија” комунални отпад прикупљају према плану у три смене, и то са 14 екипа у преподневној, 7 у поподневној и 3 екипе у ноћној смени.